Despeses diverses

Pressupost inicial / hab.

17,19 €
Pressupost actual / hab.: 15,13 €

Pressupost inicial

3,85 M€
Pressupost actual: 3,39 M€

% execució

94,97 %
Despesa real són 3,22 M€

% sobre el total del press.

1,44 %

Mitjana despesa provincial

804.618,23 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Atencions protocol·làries i representatives 2,69% 103.520 €
Publicitat i propaganda 12,01% 462.416 €
Publicació en diaris oficials 0,76% 29.081 €
Jurídics, contenciosos 3,99% 153.514 €
/presupuestos/partidas/226-05/2022/economic/G 0,80% 30.825 €
Reunions, conferències i cursos 1,64% 63.287 €
Activitats culturals i esportives 13,33% 513.306 €
/presupuestos/partidas/226-10/2022/economic/G 2,27% 87.580 €
/presupuestos/partidas/226-11/2022/economic/G 1,07% 41.200 €
/presupuestos/partidas/226-12/2022/economic/G 2,12% 81.614 €
Altres despeses diverses 59,33% 2,29 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.