Impostos especials

Pressupost inicial / hab.

4,91 €

Pressupost inicial

1,05 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 1,05 M€

% sobre el total del press.

0,66 %

Mitjana ingrés provincial

1,71 M€

Sobre aquesta partida

Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre l'alcohol i begudes derivades 5,33% 55.985,49 €
Impost sobre la cervesa 1,64% 17.258,05 €
Impost sobre les tasques del tabac 36,93% 387.834,84 €
Impost sobre hidrocarburs 55,98% 587.802,32 €
Impost sobre productes intermedis 0,12% 1.233,99 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.