Sobre consums específics

Pressupost inicial / hab.

4,89 €
Pressupost actual / hab.: 4,89 €

Pressupost inicial

1,09 M€
Pressupost actual: 1,09 M€

% execució

101,70 %
Ingrés real són 1,11 M€

% sobre el total del press.

0,50 %

Mitjana ingrés provincial

1,67 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos que, si escau, es puguin derivar dels impostos especials sobre fabricació i consums específics. S'inclouran els que resultin de la cessió d'aquests impostos quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impostos especials 100,00% 1,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.