Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

25,65 €
Pressupost actual / hab.: 25,11 €

Pressupost inicial

5,75 M€
Pressupost actual: 5,63 M€

% execució

95,19 %
Despesa real són 5,36 M€

% sobre el total del press.

2,39 %

Mitjana despesa provincial

783.526,66 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 42,32% 2,43 M€
Edificis i altres construccions 16,09% 925.096 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 14,82% 852.221 €
Elements de transport 3,37% 193.908 €
Mobiliari 0,55% 31.905 €
Equips per a processos d'informació 22,83% 1,31 M€
Altre immobilitzat material 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.