Impostos sobre el valor afegit

Pressupost inicial / hab.

17,51 €
Pressupost actual / hab.: 17,51 €

Pressupost inicial

3,79 M€
Pressupost actual: 3,79 M€

% execució

115,52 %
Ingrés real són 4,38 M€

% sobre el total del press.

2,04 %

Mitjana ingrés provincial

5,34 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos que, si escau, es puguin derivar de l'Impost sobre el Valor Afegit. S'inclouran els que resultin de la cessió d'aquest impost a favor de les entitats locals quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre el valor afegit 100,00% 3,79 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.