Impostos sobre el valor afegit

Pressupost inicial / hab.

16,73 €
Pressupost actual / hab.: 16,73 €

Pressupost inicial

3,6 M€
Pressupost actual: 3,6 M€

% execució

112,85 %
Ingrés real són 4,06 M€

% sobre el total del press.

2,01 %

Mitjana ingrés provincial

5,64 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos que, si escau, es puguin derivar de l'Impost sobre el Valor Afegit. S'inclouran els que resultin de la cessió d'aquest impost a favor de les entitats locals quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre el valor afegit 100,00% 3,6 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.