Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

28,99 €

Pressupost inicial

6,17 M€

% execució

80,50 %
Despesa real són 4,96 M€

% sobre el total del press.

3,36 %

Mitjana despesa provincial

803.572,75 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 48,05% 2,96 M€
Edificis i altres construccions 14,57% 898.630 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 18,12% 1,12 M€
Elements de transport 4,58% 282.540 €
Mobiliari 0,42% 25.880 €
Equips per a processos d'informació 14,17% 874.145 €
Altre immobilitzat material 0,08% 5.025 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.