Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

15,72 €
Pressupost actual / hab.: 15,48 €

Pressupost inicial

3,52 M€
Pressupost actual: 3,47 M€

% execució

19,87 %
Despesa real són 689.632,81 €

% sobre el total del press.

1,30 %

Mitjana despesa provincial

1,82 M€

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 36,71% 1,29 M€
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 17,50% 616.356 €
Arrendaments de material de transport 24,23% 853.304 €
Arrendaments de mobiliari i estris 0,00% 5 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 15,67% 552.074 €
Arrendaments d'un altre immobilitzat material 2,06% 72.600 €
Cànons 3,83% 134.833 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.