Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

11,14 €
Pressupost actual / hab.: 11,19 €

Pressupost inicial

2,49 M€
Pressupost actual: 2,49 M€

% execució

92,46 %
Despesa real són 2,31 M€

% sobre el total del press.

1,06 %

Mitjana despesa provincial

331.859,43 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 30,93% 768.618 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 16,43% 408.356 €
Arrendaments de material de transport 26,05% 647.250 €
Arrendaments de mobiliari i estris 0,00% 5 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 25,11% 623.922 €
Arrendaments d'un altre immobilitzat material 1,48% 36.890 €
Cànons 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.