Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

11,45 €
Pressupost actual / hab.: 11,19 €

Pressupost inicial

2,56 M€
Pressupost actual: 2,5 M€

% execució

71,75 %
Despesa real són 1,79 M€

% sobre el total del press.

1,15 %

Mitjana despesa provincial

450.547,4 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 29,53% 756.204 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 9,04% 231.365 €
Arrendaments de material de transport 29,53% 756.135 €
Arrendaments de mobiliari i estris 0,00% 5 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 29,28% 749.640 €
Arrendaments d'un altre immobilitzat material 2,62% 67.071 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.