Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

10,47 €
Pressupost actual / hab.: 10,35 €

Pressupost inicial

2,29 M€
Pressupost actual: 2,26 M€

% execució

86,22 %
Despesa real són 1,95 M€

% sobre el total del press.

1,16 %

Mitjana despesa provincial

315.466,95 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 33,29% 761.654 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 7,96% 182.145 €
Arrendaments de material de transport 29,64% 678.023 €
Arrendaments de mobiliari i estris 0,00% 5 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 23,29% 532.741 €
Arrendaments d'un altre immobilitzat material 5,82% 133.143 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.