Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

10,07 €
Pressupost actual / hab.: 9,86 €

Pressupost inicial

2,17 M€
Pressupost actual: 2,12 M€

% execució

84,73 %
Despesa real són 1,8 M€

% sobre el total del press.

1,19 %

Mitjana despesa provincial

223.802,71 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 36,01% 780.049 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 8,18% 177.210 €
Arrendaments de material de transport 23,99% 519.638 €
Arrendaments de mobiliari i estris 0,37% 8.000 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 25,05% 542.692 €
Arrendaments d'un altre immobilitzat material 6,41% 138.843 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.