Arrendaments i cànons

Pressupost inicial / hab.

6,23 €

Pressupost inicial

1,32 M€

% execució

91,31 %
Despesa real són 1,21 M€

% sobre el total del press.

0,72 %

Mitjana despesa provincial

374.288,01 €

Sobre aquesta partida

Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments d'edificis i altres construccions 54,27% 718.955 €
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge 33,44% 442.990 €
Arrendaments de material de transport 0,00% 10 €
Arrendaments de mobiliari i estris 1,06% 14.000 €
Arrendaments d'equips per a processos d'informació 0,59% 7.820 €
Arrendaments d'un altre immobilitzat material 10,64% 140.980 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.