P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes

Pressupost inicial / hab.

7,77 €

Pressupost inicial

1,73 M€

% execució

101,64 %
Despesa real són 1,76 M€

% sobre el total del press.

0,74 %

Mitjana despesa provincial

269.640,49 €

Sobre aquesta partida

Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Protecció i millora del medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,72% 722.886 €
Despeses corrents en béns i serveis 34,76% 602.300 €
Transferències corrents 1,31% 22.700 €
Inversions reals 22,22% 385.000 €