P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes

Pressupost inicial / hab.

8,78 €

Pressupost inicial

1,94 M€

% execució

71,72 %
Despesa real són 1,39 M€

% sobre el total del press.

0,89 %

Mitjana despesa provincial

433.367,34 €

Sobre aquesta partida

Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Protecció i millora del medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,87% 1,04 M€
Despeses corrents en béns i serveis 21,57% 417.845 €
Transferències corrents 1,12% 21.722 €
Inversions reals 23,44% 454.000 €