P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes

Pressupost inicial / hab.

7,14 €

Pressupost inicial

1,58 M€

% execució

103,14 %
Despesa real són 1,62 M€

% sobre el total del press.

0,76 %

Mitjana despesa provincial

314.060,38 €

Sobre aquesta partida

Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Protecció i millora del medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 59,78% 941.880 €
Despeses corrents en béns i serveis 32,69% 515.085 €
Transferències corrents 1,17% 18.500 €
Inversions reals 6,35% 100.000 €