P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes

Pressupost inicial / hab.

8,54 €

Pressupost inicial

1,87 M€

% execució

81,40 %
Despesa real són 1,52 M€

% sobre el total del press.

0,95 %

Mitjana despesa provincial

289.344,41 €

Sobre aquesta partida

Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Protecció i millora del medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,09% 971.843 €
Despeses corrents en béns i serveis 27,25% 508.485 €
Transferències corrents 0,42% 7.900 €
Inversions reals 20,23% 377.500 €