P.contra la contaminació lum. i atmos. z. urbanes

Pressupost inicial / hab.

6,20 €

Pressupost inicial

1,34 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,79 %

Mitjana despesa provincial

170.863,72 €

Sobre aquesta partida

Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Protecció i millora del medi ambient.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 65,96% 880.619 €
Despeses corrents en béns i serveis 23,14% 308.900 €
Transferències corrents 0,41% 5.500 €
Inversions reals 10,49% 140.000 €