Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

31,04 €
Pressupost actual / hab.: 31,51 €

Pressupost inicial

6,68 M€
Pressupost actual: 6,78 M€

% execució

94,45 %
Despesa real són 6,4 M€

% sobre el total del press.

4,33 %

Mitjana despesa provincial

672.559,43 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 11,62% 775.673 €
Parcs i jardins 73,10% 4,88 M€
Protecció i millora del medi ambient 15,28% 1,02 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 40,42% 2,7 M€
Despeses corrents en béns i serveis 58,58% 3,91 M€
Transferències corrents 0,47% 31.400 €
Inversions reals 0,52% 35.000 €