Gestió dels residus sòlids urbans

Pressupost inicial / hab.

3,64 €

Pressupost inicial

814.902 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,35 %

Mitjana despesa provincial

274.304,59 €

Sobre aquesta partida

Gestió de residus sòlids urbans.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Recollida, gestió i tractament de residus.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 43,97% 358.297 €
Despeses corrents en béns i serveis 53,25% 433.900 €
Transferències corrents 2,79% 22.705 €