Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

125,72 €
Pressupost actual / hab.: 134,42 €

Pressupost inicial

27,47 M€
Pressupost actual: 29,38 M€

% execució

90,54 %
Despesa real són 26,6 M€

% sobre el total del press.

15,03 %

Mitjana despesa provincial

4,41 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 8,79% 2,41 M€
Recollida, gestió i tractament de residus 49,37% 13,56 M€
Neteja viària 29,73% 8,17 M€
Enllumenat públic 12,12% 3,33 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 2,01% 552.333 €
Despeses corrents en béns i serveis 15,96% 4,39 M€
Transferències corrents 77,21% 21,21 M€
Inversions reals 4,82% 1,32 M€