Pavimentació de les vies públiques

Pressupost inicial / hab.

12,80 €

Pressupost inicial

2,76 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,63 %

Mitjana despesa provincial

906.615,11 €

Sobre aquesta partida

Pavimentació de vies públiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Vies públiques.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 57,79% 1,59 M€
Despeses corrents en béns i serveis 38,62% 1,06 M€
Inversions reals 3,60% 99.164 €