Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

41,30 €
Pressupost actual / hab.: 41,30 €

Pressupost inicial

9,26 M€
Pressupost actual: 9,26 M€

% execució

97,48 %
Ingrés real són 9,02 M€

% sobre el total del press.

3,75 %

Mitjana ingrés provincial

1,01 M€

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 9,26 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.