Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

40,61 €
Pressupost actual / hab.: 40,61 €

Pressupost inicial

9,08 M€
Pressupost actual: 9,08 M€

% execució

91,53 %
Ingrés real són 8,31 M€

% sobre el total del press.

4,18 %

Mitjana ingrés provincial

974.936,33 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 9,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.