Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

28,72 €
Pressupost actual / hab.: 28,72 €

Pressupost inicial

6,18 M€
Pressupost actual: 6,18 M€

% execució

96,99 %
Ingrés real són 5,99 M€

% sobre el total del press.

3,67 %

Mitjana ingrés provincial

859.934,38 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre activitats econòmiques 100,00% 6,18 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.