Personal funcionari

Pressupost inicial / hab.

244,17 €
Pressupost actual / hab.: 260,98 €

Pressupost inicial

54,72 M€
Pressupost actual: 58,49 M€

% execució

94,50 %
Despesa real són 55,27 M€

% sobre el total del press.

24,89 %

Mitjana despesa provincial

3,7 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 38,19% 20,9 M€
Retribucions complementàries 61,38% 33,59 M€
Sous del grup A1 0,43% 236.348 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.