Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

367,31 €
Pressupost actual / hab.: 367,31 €

Pressupost inicial

82,32 M€
Pressupost actual: 82,32 M€

% execució

94,68 %
Ingrés real són 77,94 M€

% sobre el total del press.

35,03 %

Mitjana ingrés provincial

9,06 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,68% 560.000 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 71,74% 59,05 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 0,16% 131.085 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 12,75% 10,5 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 14,67% 12,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.