Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

348,10 €
Pressupost actual / hab.: 348,10 €

Pressupost inicial

76,78 M€
Pressupost actual: 76,78 M€

% execució

98,93 %
Ingrés real són 75,96 M€

% sobre el total del press.

36,98 %

Mitjana ingrés provincial

8,94 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 0,70% 537.865 €
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 68,40% 52,51 M€
Impost sobre béns immobles (de caract. especials) 0,17% 131.090 €
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 14,13% 10,85 M€
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 16,60% 12,75 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.