Impostos sobre la renda de les persones físiques

Pressupost inicial / hab.

16,95 €

Pressupost inicial

3,65 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 3,65 M€

% sobre el total del press.

2,16 %

Mitjana ingrés provincial

6,99 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran els derivats de la cessió de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a favor de les entitats locals quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Impost sobre la renda.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.