Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

503,57 €
Pressupost actual / hab.: 503,57 €

Pressupost inicial

112,86 M€
Pressupost actual: 112,86 M€

% execució

14,55 %
Despesa real són 16,42 M€

% sobre el total del press.

42,15 %

Mitjana despesa provincial

2,3 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 0,73% 823.088 €
Personal eventual 0,60% 679.299 €
Personal funcionari 58,91% 66,49 M€
Personal laboral 8,46% 9,55 M€
Un altre personal 0,00% 0 €
Incentius al rendiment 10,43% 11,77 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 20,87% 23,55 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.