Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

423,30 €
Pressupost actual / hab.: 457,58 €

Pressupost inicial

94,87 M€
Pressupost actual: 102,55 M€

% execució

98,19 %
Despesa real són 100,69 M€

% sobre el total del press.

43,63 %

Mitjana despesa provincial

1,06 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,00% 946.176 €
Personal eventual 0,42% 396.714 €
Personal funcionari 57,68% 54,72 M€
Personal laboral 9,87% 9,36 M€
Un altre personal 0,00% 0 €
Incentius al rendiment 9,59% 9,1 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 21,45% 20,34 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.