Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

404,84 €
Pressupost actual / hab.: 412,67 €

Pressupost inicial

90,53 M€
Pressupost actual: 92,29 M€

% execució

99,45 %
Despesa real són 91,78 M€

% sobre el total del press.

42,51 %

Mitjana despesa provincial

1,25 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 0,94% 847.896 €
Personal eventual 0,44% 400.322 €
Personal funcionari 57,96% 52,48 M€
Personal laboral 10,34% 9,36 M€
Un altre personal 0,00% 0 €
Incentius al rendiment 9,45% 8,55 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 20,87% 18,9 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.