Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

371,03 €
Pressupost actual / hab.: 374,59 €

Pressupost inicial

81,08 M€
Pressupost actual: 81,86 M€

% execució

99,97 %
Despesa real són 81,84 M€

% sobre el total del press.

41,89 %

Mitjana despesa provincial

1,04 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 0,85% 692.524 €
Personal eventual 0,23% 184.152 €
Personal funcionari 57,02% 46,23 M€
Personal laboral 11,94% 9,68 M€
Incentius al rendiment 9,81% 7,95 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 20,15% 16,34 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.