Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

344,69 €
Pressupost actual / hab.: 349,07 €

Pressupost inicial

74,15 M€
Pressupost actual: 75,09 M€

% execució

99,38 %
Despesa real són 74,62 M€

% sobre el total del press.

41,99 %

Mitjana despesa provincial

1,03 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 0,98% 726.291 €
Personal eventual 0,27% 197.743 €
Personal funcionari 57,19% 42,4 M€
Personal laboral 12,37% 9,17 M€
Incentius al rendiment 9,75% 7,23 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 19,44% 14,42 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.