Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

349,55 €

Pressupost inicial

74,7 M€

% execució

79,91 %
Despesa real són 59,69 M€

% sobre el total del press.

46,62 %

Mitjana despesa provincial

1,07 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,14% 853.914 €
Personal eventual 0,37% 276.029 €
Personal funcionari 46,23% 34,53 M€
Personal laboral 21,12% 15,77 M€
Incentius al rendiment 9,90% 7,39 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 21,24% 15,87 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.