Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

359,80 €

Pressupost inicial

76,54 M€

% execució

73,85 %
Despesa real són 56,52 M€

% sobre el total del press.

41,66 %

Mitjana despesa provincial

1,1 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 1,27% 971.397 €
Personal eventual 0,39% 297.226 €
Personal funcionari 43,59% 33,36 M€
Personal laboral 24,13% 18,47 M€
Incentius al rendiment 9,93% 7,6 M€
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 20,70% 15,84 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.