Programa de Govern 2023-2027

El Programa de Govern 2023-2027 és el document que recull la visió, les línies estratègiques, els valors, la definició del model de ciutat i els principals objectius polítics que s'ha fixat per a aquest mandat l'equip de Govern, d'acord amb el Pacte de Govern vigent.

A continuació poden consultar el detall de l'estat d'execució de cadascuna de les actuacions contemplades en el Programa de Govern, tant per sublínia, objectiu, actuació, com per estat, ODS associat i àmbit.

Dades d'interés

Percentatge d'actuacions iniciades i en execució Pressupost executat (fins a 31.12.2023)
75,34 % 5.237.723,00 €

Darrera actualització: 11 abril de 2024

Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són un conjunt d'objectius mundials relacionats amb els desafiaments ambientals, polítics i econòmics amb què s'enfronta el nostre món. Aquí pots veure com el Pla d'Actuació Municipal connecta amb els ODS.