Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

20,67 €
Pressupost actual / hab.: 23,24 €

Pressupost inicial

4,46 M€
Pressupost actual: 5,01 M€

% execució

84,05 %
Despesa real són 4,21 M€

% sobre el total del press.

3,28 %

Mitjana despesa provincial

987.695,32 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 24,16% 1,08 M€
Gestió del sistema tributari 53,50% 2,39 M€
Gestió del patrimoni 16,42% 732.169 €
Gestió del deute i de la tresoreria 5,92% 264.092 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 87,76% 3,91 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,83% 527.585 €
Transferències corrents 0,40% 18.055 €