Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

132,08 €
Pressupost actual / hab.: 139,37 €

Pressupost inicial

29,6 M€
Pressupost actual: 31,23 M€

% execució

96,38 %
Despesa real són 30,1 M€

% sobre el total del press.

12,64 %

Mitjana despesa provincial

5,22 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 72,88% 21,57 M€
Informació bàsica i estadística 8,61% 2,55 M€
Participació ciutadana 9,31% 2,76 M€
Atenció als ciutadans 8,98% 2,66 M€
Imprevistos i funcions no classificades 0,22% 63.871 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 77,72% 23,01 M€
Despeses corrents en béns i serveis 19,97% 5,91 M€
Transferències corrents 1,08% 318.363 €
Fons de contingència i altres imprevistos 0,22% 63.871 €
Inversions reals 0,36% 106.589 €
Actius financers 0,66% 195.995 €