Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

123,86 €
Pressupost actual / hab.: 130,41 €

Pressupost inicial

27,62 M€
Pressupost actual: 29,08 M€

% execució

92,50 %
Despesa real són 26,9 M€

% sobre el total del press.

13,25 %

Mitjana despesa provincial

6 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 71,72% 19,81 M€
Informació bàsica i estadística 8,05% 2,22 M€
Participació ciutadana 10,62% 2,93 M€
Atenció als ciutadans 8,93% 2,47 M€
Imprevistos i funcions no classificades 0,68% 188.090 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 70,03% 19,34 M€
Despeses corrents en béns i serveis 21,93% 6,06 M€
Transferències corrents 1,03% 285.800 €
Fons de contingència i altres imprevistos 0,68% 188.090 €
Inversions reals 5,61% 1,55 M€
Actius financers 0,71% 195.995 €