Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

77,87 €
Pressupost actual / hab.: 80,84 €

Pressupost inicial

16,76 M€
Pressupost actual: 17,4 M€

% execució

94,66 %
Despesa real són 16,47 M€

% sobre el total del press.

10,32 %

Mitjana despesa provincial

3,49 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 74,22% 12,44 M€
Coord. organització institucional entitats locals 0,00% 0 €
Informació bàsica i estadística 3,38% 566.673 €
Participació ciutadana 8,58% 1,44 M€
Atenció als ciutadans 12,69% 2,13 M€
/presupuestos/partidas/927/2015/functional/G 0,00% 0 €
/presupuestos/partidas/928/2015/functional/G 0,00% 0 €
Imprevistos i funcions no classificades 1,12% 188.090 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 73,35% 12,29 M€
Despeses corrents en béns i serveis 21,80% 3,65 M€
Transferències corrents 2,26% 378.429 €
Fons de contingència i altres imprevistos 1,12% 188.090 €
Inversions reals 0,30% 50.555 €
Actius financers 1,17% 195.995 €