Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

125,86 €

Pressupost inicial

26,77 M€

% execució

100,92 %
Despesa real són 27,02 M€

% sobre el total del press.

14,57 %

Mitjana despesa provincial

5,28 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 18,65% 4,99 M€
Coord. organització institucional entitats locals 20,22% 5,41 M€
Informació bàsica i estadística 6,98% 1,87 M€
Participació ciutadana 7,64% 2,05 M€
Atenció als ciutadans 9,14% 2,45 M€
Imprevistos i funcions no classificades 37,37% 10,01 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 67,93% 18,19 M€
Despeses corrents en béns i serveis 20,84% 5,58 M€
Transferències corrents 1,88% 504.465 €
Inversions reals 8,83% 2,37 M€
Actius financers 0,52% 138.475 €