Préstecs rebuts en euros

Pressupost inicial / hab.

13,95 €
Pressupost actual / hab.: 13,95 €

Pressupost inicial

3 M€
Pressupost actual: 3 M€

% execució

72,50 %
Ingrés real són 2,18 M€

% sobre el total del press.

1,92 %

Mitjana ingrés provincial

648.274,43 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de préstecs rebuts en euros, concedits tant per ens del sector públic com els concedits per agents de fora del sector públic, tant a curt (amb termini de venciment no superior a un any) com a llarg termini (amb venciment superior a un any). Per conceptes, s'han de diferenciar en funció de la naturalesa pública o privada del prestador, i del termini d'amortització.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Préstecs rebuts llarg termini d'ens sector públic 0,00% 0 €
Prést. rebuts llarg termini ens fora sector públic 100,00% 3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.