Reint. de préstecs de fora del sector públic

Pressupost inicial / hab.

0,92 €

Pressupost inicial

195.995 €

% execució

23,34 %
Ingrés real són 45.739,11 €

% sobre el total del press.

0,11 %

Mitjana ingrés provincial

97.500,49 €

Sobre aquesta partida

Comprèn els recursos obtinguts per reintegraments de préstecs o bestretes concedits a agents externs al sector públic, amb o sense interès, amb termini de reemborsament a curt (no superior a un any) o a llarg termini (superior a un any). En els conceptes 830 i 831 s'inclouran els reintegraments de les bestretes de pagues al personal, podent-se, si escau, crear un subconcepte específic a aquest efecte.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Reint. préstecs fora de sector públic curt termini 100,00% 195.995 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.