Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

1,65 €
Pressupost actual / hab.: 1,71 €

Pressupost inicial

355.207 €
Pressupost actual: 367.807 €

% execució

175,75 %
Ingrés real són 646.411,48 €

% sobre el total del press.

0,21 %

Mitjana ingrés provincial

540.797,03 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 86,37% 306.807 €
Dret de superfície amb contraprestació periòdica 0,00% 0 €
Altres concessions i aprofitaments 13,63% 48.400 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.