Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

2,43 €
Pressupost actual / hab.: 2,71 €

Pressupost inicial

524.650 €
Pressupost actual: 584.924,32 €

% execució

167,92 %
Ingrés real són 982.224,88 €

% sobre el total del press.

0,34 %

Mitjana ingrés provincial

275.509,29 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de títols i valors 0,00% 0 €
Interessos de bestretes i préstecs concedits 19,44% 102.000 €
Interessos de dipòsits 5,96% 31.295 €
Rendes de béns immobles 7,20% 37.780 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 67,39% 353.575 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.