Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

4,59 €
Pressupost actual / hab.: 4,89 €

Pressupost inicial

991.000 €
Pressupost actual: 1,05 M€

% execució

154,03 %
Ingrés real són 1,62 M€

% sobre el total del press.

0,69 %

Mitjana ingrés provincial

498.092,53 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de títols i valors 0,00% 0 €
Interessos de bestretes i préstecs concedits 77,70% 770.000 €
Interessos de dipòsits 3,03% 30.000 €
Rendes de béns immobles 4,09% 40.505 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 15,19% 150.495 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.