Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

299,63 €
Pressupost actual / hab.: 329,34 €

Pressupost inicial

66,82 M€
Pressupost actual: 73,45 M€

% execució

102,05 %
Ingrés real són 74,95 M€

% sobre el total del press.

33,47 %

Mitjana ingrés provincial

9,74 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 72,17% 48,22 M€
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local 0,69% 460.000 €
De comunitats autònomes 18,91% 12,63 M€
D'entitats locals 8,20% 5,48 M€
D'empreses privades 0,03% 20.500 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00% 0 €
De l'exterior 0,00% 0 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.