Sobre consums específics

Pressupost inicial / hab.

4,99 €

Pressupost inicial

1,06 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 1,06 M€

% sobre el total del press.

0,58 %

Mitjana ingrés provincial

1,74 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos que, si escau, es puguin derivar dels impostos especials sobre fabricació i consums específics. S'inclouran els que resultin de la cessió d'aquests impostos quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Impostos indirectes.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.