Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

23,66 €
Pressupost actual / hab.: 23,94 €

Pressupost inicial

5,1 M€
Pressupost actual: 5,16 M€

% execució

99,04 %
Despesa real són 5,11 M€

% sobre el total del press.

3,37 %

Mitjana despesa provincial

758.702,71 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 40,04% 2,04 M€
Edificis i altres construccions 6,96% 355.070 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 23,71% 1,21 M€
Elements de transport 6,27% 320.210 €
Mobiliari 0,16% 8.305 €
Equips per a processos d'informació 22,76% 1,16 M€
Altre immobilitzat material 0,10% 5.020 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.